‹ Förstasidan

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1 Den registeransvarige

Edita Publishing Ab, FO-nummer 0654634-6

PB 700
00043 NORDIC MORNING
Besöksadress: Porkalagatan 22 A, Helsingfors
tfn 020 450 2040

2 Kontaktperson i ärenden gällande registret

Eeva Uitto, tfn 020 450 2256

3 Registrets namn

Kundregister för Edilex-tjänsterna, webbtjänsten Työelämän lait (nedan kundregister för Edilex-tjänsterna)

4 Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna kommer i huvudsak att användas som kundregister för Edilex-tjänsterna.

Personuppgifterna kommer att användas bland annat för underhåll av kunduppgifter vid identifiering av användare och skötsel av nödvändiga funktioner i tjänsten, leverans av produkter och tjänster till kunder, fakturering och bekräftande av kundevenemang, statistik, skötsel och utveckling av kundrelationer samt marknadsföring. Personuppgifterna kan användas vid planering och utveckling av Editas affärsverksamhet samt i opinions- och marknadsundersökningar. 

5 Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter som har inhämtas i samband med kundkontakter av kunden själv eller från offentliga eller privata källor:

För- och efternamn
Företagets/organisationens namn
Personens uppgift, titel eller yrke
Adressuppgifter (postadress, gatuadress, faktureringsadress)
E-postadress
Telefonnummer (fast telefon, mobiltelefon), faxnummer
Användarnamn och lösenord
Uppgifter om kundrelationen, som uppgifter om beställningar av produkter och tjänster
Kundrelationshistorik (t.ex. kontakt till/från kunden)
Eventuella intresse- och profileringsuppgifter som kunden har gett
Eventuella tillstånd och samtycken
Eventuella uppgifter om marknadsföringsförbud

6 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut utanför koncernen Nordic Morning. Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU eller EES.

7 Principer för skydd av registret

A Manuellt material

Inget manuellt register.

B ADB-register

Utomstående har inte tillgång till registeruppgifterna. Rätt att använda systemet har endast personer inom koncernen Nordic Morning eller koncernen Nordic Mornings underleverantörer som har användarnamn och lösenord som krävs för att få tillgång till systemet. 

Kundservice

Vi svarar gärna på frågor angående servicen.

Kundservice: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
tfn 020 450 05
Öppet mån kl. 9–16 och tis–fre kl. 8–16.

Avvikande öppettider:

  • Dagen före julafton och mellandagarna öppet kl. 10–14.
  • Midsommarafton, julafton, nyårsafton och söckenhelger stängt.